Accreditatie huisartsen online dating


19-Oct-2017 09:21

Het is de internationale Maturity Matrix huisartsenpraktijk.In zeven dimensies wordt op zes niveaus beschreven wat de status is van de organisatie.

Klopt het niet en heeft de praktijk zich te hoog ingedeeld, dan moet het te veel betaalde terug naar de zorgverzekeraar, plus een boete.

Eigen kwaliteit regelen Het model dat ik voorsta heeft als grondslag dat kwaliteit de ingang moet zijn. Toch bestaat er bij zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars ruime consensus over wat goede kwaliteit is.

Kwaliteit van zorg – episodegericht registreren, up-to-date dossier, farmaciebewaking, EVS-gebruik, volgen van standaarden, zinnig en zuinig verwijzen, substitutie, enz.

Als arts of apotheker-bioloog kunt u vormingen en ‘peer reviews’ (lokale kwaliteitsgroep - LOK) volgen en geaccrediteerd worden. Als geaccrediteerde arts of apotheker-bioloog geniet u een financieel voordeel.

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK). Erkenning is de toelating die de Federale overheidsdienst volksgezondheid u geeft om uw beroep uit te oefenen. Sommige hebben te maken met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan aanvullende vorming en ‘peer review’-sessies (LOK). Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt.U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variëren.They ran their own Cup competitions, inspired enthusiasm and provided the framework for hundreds of new teams. Some clubs in the north, enamoured with The FA Cup, saw nothing wrong in profit and success or in paying a man for doing his job.… continue reading »


Read more

Während Sie durch idyllische Flusstäler mit imposanten Bergkulissen und malerischen Uferlandschaften schippern, wartet bereits die nächste Metropole auf Ihren Besuch.… continue reading »


Read more

Christian Brothers University is a four-year, private university founded on the heritage of Lasallian education in Memphis, TN.… continue reading »


Read more

Come and support this growing industry, and discover what esports is really all about!… continue reading »


Read more

WLUK began to provide technical, engineering, promotional, administrative and other operational support services for WIWB, with advertising sales services under a related but separate joint sales agreement.… continue reading »


Read more

We received this book as a wedding present, and it is awesome.… continue reading »


Read more

I highly suggest you be patient, and take it one step at a time. If you are already an experienced systems administrator then head on over to the u Nomp Github and follow their directions.… continue reading »


Read more